Godziny po niemiecku – wymowa i ćwiczenia

godzinyponiemiecku

Godziny w języku niemieckim:

Która godzina? – Wie viel Uhr ist es? (Wie spät ist es?)

Podawanie pełnych godzin odbywa się w oparciu o liczebniki główne, jak poniżej:
3:00 Es ist drei Uhr

Jeśli chcemy podać godziny z minutami, używamy przyimków: nach (po) oraz vor (przed) – jak w poniższych przykładach:

9:54 – Es ist neun Uhr fünfunddreißig (oficjalnie)
9:54 – Es ist sechs vor zehn (nieoficjalnie)

Połówki (halb – wpół do) i kwadranse (Viertel – kwadrans) podajemy w godzinach następująco:

11:30 – Es ist halb zwölf
8:15 – Es ist (ein) Viertel nach acht

Słuchanie – wymowa

Możesz też posłuchać przykładów oraz wymowy:
Wie spät ist es? Wieviel Uhr ist es?
Es ist 10 nach eins.
Es ist 2 Uhr.
Es ist fünf vor drei.
Es ist halb zwei.
Es ist Viertel nach sechs.
Es ist Viertel vor fünf.

Inne zwroty związane z godzinami po niemiecku:

Um wieviel Uhr? O której godzinie?
(np. Um wieviel Uhr kommt dein Bruder? O której godzinie przyjdzie twój brat?)
Um… O..
(np. Meine Eltern kommen um 10 Uhr. Moi rodzice przyjdą o godzinie dziesiątej.)

Ćwiczenia

Rozwiązując ćwiczenia ze znajomości godzin po niemiecku ćwiczenie 1 lub ćwiczenie 2 sprawdzisz swoją wiedzę.