Liczebniki (12-100)

Posłuchaj i zaznacz po kolei jaką liczbę słyszysz. Na każdą odpowiedź masz 3 sekundy.

Przed Tobą 10 zadań. Powodzenia!