Miesiące po niemiecku – wymowa i ćwiczenia

miesiąceponiemiecku

Miesiące w języku niemieckim:

Januar – styczeń
Februar – luty
März – marzec
April – kwiecień
Mai – maj
Juni – czerwiec
Juli – lipiec
August – sierpień
September – wrzesień
Oktober – październik
November – listopad
Dezember – grudzień

Uwaga: Rzeczowniki oznaczające miesiące są w niemieckim zawsze rodzaju męskiego (np. der Januar)

Słuchanie – wymowa

Możesz też posłuchać wymowy (w kolejności od stycznia do grudnia):

Inne zwroty związane z nazwami miesięcy:

im April – w kwietniu
Np. Besuchst du uns im April? – Czy odwiedzisz nas w kwietniu?
Nein, nicht im April, aber ich kann im Juli kommen. – W kwietniu nie, ale mogę przyjechać w lipcu.