Opis obrazka po niemiecku – przykład z obrazkiem

opisobrazka

Przykładowy opis obrazka po niemiecku:

Auf dem Foto befinden sich zwei Personen – ein Junge und ein Mädchen. Der Junge trägt eine schwarze, elegante Hose, schwarze Schuhe und ein kariertes Hemd. Seine Haare, Augen und sein Bart sind dunkel. Er sieht freundlich aus und ist ungefähr 16 Jahre alt. Das Mädchen hat blonde, lange Haare und blaue Augen. Ihre Schuhe und ihr Rock sind auch blau. Sie hat auch ein weißes Hemd an sich. Diese junge Frau und dieser junge Mann sehen glücklich aus. Sie sind vielleicht ein Paar.

Tłumaczenie:

Na zdjęciu znajdują się dwie osoby – chłopak i dziewczyna. Chłopak ma na sobie czarne, eleganckie spodnie, czarne buty oraz koszule w kratkę. Jego włosy, oczy i broda są ciemne. Chłopak wygląda na przyjaznego i ma ok. 16 lat. Dziewczyna ma blond, długie włosy i niebieskie oczy. Jej buty i spódnica są również niebieskie. Dziewczyna ma na sobie również biała koszulę. Ta młoda kobieta i ten młody mężczyzna wyglądają na bardzo szczęśliwych. Najprawdopodobniej są parą.

Słówka i zwroty do opisu obrazka: wydrukuj (pdf)

1. Najpierw opisz co i gdzie widać na obrazku.

Auf dem Bild ist / sind – na obrazku jest / są
Auf dem Foto sehe ich – na zdjęciu widzę
Auf dem Bild gibt es zwei Personen – eine Frau und einen (Akkusativ!) Mann – na obrazku są dwie osoby – kobieta i mężczyzna
Auf dem Bild sieht man – na obrazku widać
Auf dem Foto kann man … sehen – na zdjęciu widać
Auf dem Bild kann / können … gesehen werden – na obrazku można zobaczyć
Das Foto wurde in … (im Kindergarten) aufgenommen – zdjęcie zostało zrobione (w przedszkolu)
Das Foto wurde bei … (einer Feier) gemacht – zdjęcie zostało zrobione (podczas jakiejś uroczystości)
Es ist ein Foto von … (einer Kirche, einem Mann) – jest to zdjęcie (kościoła, mężczyzny)
Das Bild zeigt … (eine Stadt, Kinder) aus der Ferne / aus der Vogelperspektive – obrazek przedstawia z oddali / z lotu ptaka (miasto, dzieci)
Im Vordergrund / Im Hintergrund / In der Bildmitte – na pierwszym planie / na drugim planie / na środku obrazka
Hinten / Vorne – z tyłu / z przodu
Oben / Unten – na górze / na dole
Rechts / Links – po prawej / po lewej
Auf der rechten / linken Seite – po prawej / po lewej stronie
Auf der rechten / linken Bildhälfte – po prawej / po lewej stronie obrazka
Hinten rechts – z tyłu po prawej stronie
Vorne links – z przodu po lewej stronie
sich befinden – znajdować się
stehen – stać
liegen – leżeć
hängen – wisieć
Er / Sie / Es ist – on / ona / ono jest
Er / Sie / Es sieht … aus – on / ona / ono wygląda

2. Należy wyrazić też swoje odczucia/wrażenia związane ze sceną na obrazku.

Meiner Meinung nach / Meines Erachtens / Meiner Auffassung nach… – moim zdaniem…
Ich (persönlich) denke / glaube / meine / vermute, dass… – (osobiście) uważam, że …
Ich nehme an, dass… – przypuszczam, że…
Das ist wohl… – to jest zapewne…
Mir scheint es, dass … – wydaje mi się, że…
Auf den ersten Blick… – na pierwszy rzut oka…
Es handelt sich (möglicherweise / vielleicht) um… – (być może) chodzi o…
Es geht (vermutlich / wahrscheinlich) um… – chodzi (prawdopodobnie) o…
Man hat den Eindruck, dass… – ma się wrażenie, że…
Das Bild stimmt den Betrachter… (traurig/fröhlich) – obrazek nastraja obserwatora… (smutno / wesoło)
Das Foto wirkt… (lebendig / fröhlich) – zdjęcie… (ożywia / rozwesela)
Das hier dargestellte Problem ist… – przedstawiony tu problem to…
Worauf der Fotograf aufmerksam machen will, ist… – to, na co chce zwrócić uwagę fotograf, to…