Zaimki dzierżawcze w niemieckim

Niemieckie zaimki dzierżawcze – tabela

Zastosowane skróty:
N. Nominativ
G. Genitiv
D. Dativ
A. Akkusativ

zaimkidzierżawcze

Rodzaj męski

ich du er sie es wir ihr sie Sie
N. mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
G. meines deines seines ihres seines unseres eures ihres Ihres
D. meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem Ihrem
A. meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren Ihren

Rodzaj żeński

ich du er sie es wir ihr sie Sie
N. meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre
G. meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihrer
D. meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihrer
A. meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre

Rodzaj nijaki

ich du er sie es wir ihr sie Sie
N. mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
G. meines deines seines ihres seines unseres eures ihres Ihres
D. meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem Ihrem
A. mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

Liczba mnoga

ich du er sie es wir ihr sie Sie
N. meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre
G. meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihrer
D. meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren Ihren
A. meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre

Ćwiczenia

Szybko sprawdzisz swoją wiedzę z zaimka osobowego w niemieckim (ich, du, er…) rozwiązując ćwiczenie.